The disambibuator "(dog)" is required because Kombai already exists as a DAB page. This is a theni native dog people will call them as kombai known for its unique qualities. கோம்பை நாய் நாய் வரலாறு தமிழில் :கோம்பை நாய் வரலாறு தமிழில் கொம்பை என்பது இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள ஒரு டெரியர் போன்ற நாய் இனமாகும். Nowadays, they are mostly used as guard dogs in farm houses. Kombai Dog Facts in English : Born and bred in Tamil Nadu, India, the Kombai is a sight hound par excellence. History & Development. They make lovable pets and are also known to guard their home and family with their lives. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவை புலிகள் மற்றும் சிறுத்தைகளிடமிருந்து மக்களின் கால்நடைகளை பாதுகாக்க பயன்படுத்தப்பட்டன.Kombai dog history in tamil :Kombai dog history in tamil The Kombai is a terrier-like dog breed found in and around the Tamil Nadu state of India. They are medium-sized guard dogs originally developed for guarding forts and palaces. Source:https://www.youtube.com/watch?v=kS64hmHKawU, Your email address will not be published. Kombai in Tamil Nadu. கோம்பை நாய் உண்மைகள் தமிழில் :கோம்பை மிகவும் குறைந்த பராமரிப்பு இனமாகும். கிட்டத்தட்ட நிச்சயமாக மிகவும் இலகுவாக இருந்தாலும், கோம்பாய் சிந்துகிறது என்று கருதுவது பாதுகாப்பானது.Kombai Dog Facts in tamil :The Combai is a very low maintenance breed. ... Kombai, Tamil Nadu receives even lesser page views. However, Indian dog breeds are also available in a lot of adoption and animal … Years ago they were used to guard people’s cattle from tigers and leopards. I AM INTERESTED IN THE KOMBAI PUPS. இப்போதெல்லாம், அவை பெரும்பாலும் பண்ணை வீடுகளில் காவலர் நாய்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. It has some black colouring on its feet … Children have to be wary of how they act around these dogs, as they can get irritated with foul play. The Kombai is a breed of sighthound native to Tamil Nadu in Southern India. It is said that these dogs were used by the Marawa kings of the 9th century. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவை புலிகள் மற்றும் சிறுத்தைகளிடமிருந்து மக்களின் கால்நடைகளை பாதுகாக்க பயன்படுத்தப்பட்டன.பன்றி, காட்டெருமை மற்றும் மான்களை வேட்டையாட காம்பாய் பயன்படுத்தப்பட்டது. It is probably safe to assume that the Combai does shed, although almost certainly very lightly. Born and bred in Tamil Nadu, India, the Kombai is a sight hound par excellence. The kombai dog is a native dog breed of TamilNadu. Friendliness:Overall, the Kombai ranks below average for friendliness. இப்போதெல்லாம், அவை பெரும்பாலும் பண்ணை வீடுகளில் காவலர் நாய்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. Kombai dog history in tamil The Kombai is a terrier-like dog breed found in and around the Tamil Nadu state of India. The Kombai is a critically endangered and ancient breed of dogs from the state of Tamil Nadu. Other than that, only those routine maintenance procedures which all breeds require such as tail clipping and ear cleaning are necessary. Your email address will not be published. … There do not appear to be any reports as to the Combai’s shedding. The Kombai was originally from the Ramnad district although it subsequently spread throughout Southern India, they are named after the town of Kombai. Kombai dog is availaible at a price range of 3k to 7k and is mainly found in the state of Tamil Nadu. This page was last edited on 13 March 2019, at 12:58 (UTC). This breed should never require professional grooming, only an occasional brushing. Required fields are marked *. Kombai Dog Facts in tamil : The Combai is a very low maintenance breed. https://www.facebook.com/Drkishore333/3. தமிழர் - Tamizhar 121,879 views 2:23 Not just any pedigree, but specifically the European and American breeds. If available please contact me on 07405581967 kanhaiya singh | 31 Jan 2014 hello frnds, i am athul, i need a original male combai pup, plz contact me in ma email, gmail. It is considered an extremely loyal, intelligent and powerful native breed. Years ago they were used to guard people’s cattle from tigers and leopards. This breed should never require professional grooming, only an occasional brushing. https://www.youtube.com/watch?v=3PvFF672C4I, Kombai dog history in tamil-full information, The Kombai Dog | Breed Focus | komabai dog breed, கோம்பை நாய் | இனப்பெருக்கம் | கோம்பை நாய் இனம், அலங்கு நாய் போர் தமிழ்நாட்டில் வலுவான நாய். இது அந்நியர்களை நோக்கி மிகவும் ஆக்ரோஷமானது, மேலும் அவர்களுக்கு ஒதுங்கியிருக்கிறது. Trainability:The Kombai dogs are extremely smart dogs but can be difficult to train. A few specialists trust that they were even used to guard individuals' stocks against panthers, lions, and tigers. The stocky, muscular Kombai is rumoured to be strong enough to kill a bear. Video: The Kombai Dog Attack. Kombai Dog Facts in tamil | Namma Naattu Naaigal Facts in Tamil | Best Dog | Tamizhar Dharavi - Duration: 2:23. Kombai Dog Facts in tamil admin December 20, 2019 August 6, 2019 Leave a Comment on கோம்பை நாய் உண்மைகள் தமிழில் கோம்பை நாய் உண்மைகள் தமிழில் :கோம்பை மிகவும் குறைந்த பராமரிப்பு இனமாகும். It is considered an extremely loyal, intelligent and powerful native breed. Other than that, only those routine maintenance procedures which all breeds require such as tail clipping and ear cleaning are necessary. Progressively, the canine started to fill in as a gatekeeper to estates and farmhouses … Required fields are marked *. Combai → Kombai (dog) – All of the sources cited in the article spell the breed name "Kombai". Socure:https://www.youtube.com/watch?v=3PvFF672C4I, Your email address will not be published. i HAVE REGISTERED ON DOG SPOT. Till date, many locals and breed experts presume that the breed existed as early as the 9 th century. கோம்பாய் தென்னிந்தியாவில் தொடர்ந்து பிரபலமாக உள்ளது மற்றும் வலுவான வேட்டைக்காரர்கள் மட்டுமல்ல, விசுவாசமான குடும்ப செல்லப்பிராணிகளாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது.அதிக வலி சகிப்புத்தன்மையைக் கொண்டிருப்பதால், காம்பாய் வீடு மற்றும் கால்நடை பாதுகாவலர்களாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது மிகவும் விசுவாசமான, புத்திசாலித்தனமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த பூர்வீக இனமாக கருதப்படுகிறது.கோம்பாய்க்கான உயரம் ஆண்களுக்கு 23-25 ​​”, பெண்கள் இரண்டு அங்குலங்கள் குறைவாக இருந்தாலும், எடை ஆண்களுக்கு 30 கிலோகிராம் மற்றும் பெண்கள் கிட்டத்தட்ட ஐந்து கிலோகிராம் இலகுவாக இருக்கிறார்கள். அவற்றின் கோட்டுகள் எளிதில் பராமரிக்கக்கூடியவை, மேலும் தோல் கோளாறுகள், பூஞ்சை மற்றும் ஈஸ்ட் நோய்த்தொற்றுகள் மற்றும் ஒட்டுண்ணி தொற்று. Your email address will not be published. Its ears are the front in a V-shape and pendant shaped folding. Call it social conformity. For seeing my old Fb live videos ,please visit my Fb account and Page1. Skip navigation Sign in. Their coats are easily maintainable, and are less prone to skin disorders, fungal and yeast infections, and parasite infestations. முதற்பக்கக் கட்டுரைகள் பாக்ஸ் மங்கோலிகா எனும் பதத்திற்கு லத்தீன் மொழியில் “மாங்கோலிய அமைதி ” என்று பொருள். The shorthaired coat comes in red or brown with a black muzzle. இந்த இனத்திற்கு ஒருபோதும் தொழில்முறை சீர்ப்படுத்தல் தேவையில்லை, அவ்வப்போது துலக்குதல் மட்டுமே. Rare Easy to get. The Kombai is an Indian dog breed and just like the other Indian breeds, it draws its name after the town in which it was developed i.e. Please do not modify it. https://www.youtube.com/watch?v=kS64hmHKawU, Kombai dog history in tamil-full information, The Kombai Dog | Breed Focus | komabai dog breed, கோம்பை நாய் | இனப்பெருக்கம் | கோம்பை நாய் இனம், அலங்கு நாய் போர் தமிழ்நாட்டில் வலுவான நாய். Primarily used for hunting boar, deer and hare; it was later kept as a symbol of … Kombai are one of the oldest dog breeds in existence today. Kombai people, an indigenous people in western New Guinea Kombai, Tamil Nadu Kombai (dog) , A type of dog from the region of Kombai often referred to as Kombai. Jerm 08:05, 10 December 2020 (UTC) The discussion above is closed. Rasheed Ardeshir | 29 Jan 2014 Hi I am interseted in a newly born kombai (male) pups. ... Kombai dog tamil review pro pet - Duration: 6:53. Since Kombai dog puppies are mostly bred in the Cumbam-Uthamapalayam belt, the Kombai dog price in Tamil Nadu may range from INR 7,000 to 15,500 approximately. கோம்பாயின் உதிர்தல் குறித்து எந்த அறிக்கையும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. Content is available under CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted. This sight hound dog breed is different from other sight hound dog breeds, because it does not have the vision as the other sight… via filter on get_the_excerpt -->